Kategori

Husmannsplasser

Husmannsplasser er et samlebegrep for en rekke forskjellige typer gamle plasser. Noen av dem var plasser med pliktarbeid på gården de lå under, andre var utskilte plasser som ble betalt med penger i årlig leie, noen var boliger for håndverkere, ølhandlere, skogsarbeidere og plankekjørere. De aller fleste plassene ble i løpet av 1900-tallet frikjøpt som småbruk/gårdsbruk eller gjort til rene hustomter, det Statistisk sentralbyrå kaller tomtebruk (med potetåker, eplehage o.l. uten reell jordbruksdrift), en tredje gruppe ble stykket opp i nye, mindre byggetomter. Noen av de frikjøpte plassene fortsatte som gårdsbruk, og de inngår i listen uunder kategorien gårder. Enkelte plasser kunne ha nedsettende navn som Lopperud, Luserud, Dritud og Piiserud, mens mange hadde finere navn hentet fra europeisk historie og geografi som Lybekk, Holstein, Hamborg, Altona, Meklenborg, Frankrig, England og London, noen hadde navn hentet fra bibelhistorien som Jerusalem og Jeriko.

Sider i kategorien «Husmannsplasser»

Under vises 165 av totalt 165 sider som befinner seg i denne kategorien.