Teigen (plass)

Teigen, tidligere husmannsplass under Nedre Smestad, senere under Hoff. Plassen lå på en teig som var omgitt av Nordre Husebys jorder, like ved Sørkedalsveien, vest for plassen Hellerud på den andre siden av veien. I midten av 1930-årene hadde familien Teigen kyr og hest. Da Husebyleiren ble anlagt, ble plassen liggende like øst for leirområdet. Da den nye Gardeleiren ble bygd i begynnelsen av 1980-årene, ble plassen revet; våningshuset ble imidlertid flyttet til en del av Nordre Huseby, vest for leiren. Her ligger det nå, ikke langt fra plassen England.