Grindbakken

Grindbakken, Voksen skog, bydel Vestre Aker, blindvei med terrasseblokker tegnet og oppført av Selvaagbygg i begynnelsen av 1980-årene, sørøstover fra Arnulf Øverlands vei i retning Måltrostveien, oppkalt 1983 etter plassen Grindbakken (under Voksen) nede ved Ankerveien. Fra snuplassen ved enden av veien, gangvei til Måltrostveien og Grindbakken skole, Måltrostveien 106.

Bygninger m.m.:

1-3. En treetasjes boligblokk med underetasje. Her var opprinnelig Grindbakken senter, en næringsbygning i to etasjer samt to underetasjer. Etter at senteret ble nedlagt, ble bygget i 2005 ombygd til boligblokk, påbygd en etasje, fikk tilbygg mot nord og fasadeendring. Boligblokken, tegnet av 4B Arkitekter AS, består av 32 leiligheter, underetasje og parkeringskjeller. Fasaden har lys teglforblending. På gavlene mot sør og nord er det utenpåliggende karnapper i plan 1, 2 og 3. 

2–16. To blokker som sammen med to blokker i Arnulf Øverlands vei (nr. 1–11) utgjør Måltrostskogen borettslag med til sammen 106 leiligheter, fullført 1984.

7–17. Svarttrostskogen borettslag, to blokker, 48 leiligheter (ark. Preben Krag og Jens Selmer), fullført 1983–84.

12–16. Grindbakken boligsameie, én blokk.

18–48. Jerpeskogen borettslag, fire blokker, 140 leiligheter, fullført 1983.