Grindbakken (plass)

Grindbakken, Ankerveien 88d, husmannsplass under Voksen, lå langs den gamle Ankerveien, nå i lia nedenfor dagens vei mellom Jarbakken og svingen med avkjøringen til dagens Nils Collett Vogts vei. Navnet kommer av en grind i Ankerveien.

Plassen er ikke nevnt i Husmannsoversikten fra 1771, men er avmerket på et kart fra 1772, så det er rimelig å anta at den ble ryddet på denne tiden. Plassen er også avmerket på et kart fra 1844 og Akerkartet fra 1938.

Området der stua, som er kommunalt listeført, ligger, er gjengrodd og huset er sterkt forfallent.