Meklenborg (Hoff)

Meklenborg, plass med gnr. 31/11 på Hovseter, tidligere husmannsplass under Hoff, gnr. 31/1, nå revet. På stedet ligger nå en barnehage som er blitt oppkalt etter plassen (Hovseterveien 60). Plassen har også gitt navn til et av borettslagene på Hovseter, Meklenborg borettslag, Hovseterveien 32–56.

Gårdsnavnet er et kallenavn etter landskapet Mecklenburg i Tyskland, at det har blitt et gårdsnavn, har sannsynligvis sammenheng med at Oslo-området siden middelalderen hadde en viss handel og skipsfart med Mecklenburg og hansabyene ved kysten av Nord-Tyskland.