Hovseterveien

Hovseterveien, Hovseter, bydel Vestre Aker, fra Landingsveien til snuplass i sørvest, avgrening til Hovseter senter, videre nordover som gangvei. Tidligere navn også på nåværende Gamle Hovsetervei, navneendringen vedtatt 1976.

Bygninger m.m.:

20. En treetasjes blokk med saltak, tidligere barnehjem for blinde, åpnet 1956, nå barnehage, men planlagt omgjort til omsorgsboliger.

32–56. 13 blokker, hvorav 10 er på fire etasjer, én på 6 og to på 7–8 etasjer, OBOS-borettslaget Meklenborg med til sammen 410 leiligheter, oppført 1974–76 (ark. AS Ungdomsbygg).

64–68 og 82–86. Fem blokker, hvorav tre på 4 etasjer og to på 8 etasjer, OBOS-borettslaget Setra med til sammen 275 leiligheter, oppført 1975–76 (ark. Rinnan og Tveten).

74. Hovseter skole og Hovseter idrettshall.