Kaggen (plass)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Kaggen, husmannsplass med gnr. 116/2, Strømsveien 336, er nevnt som husmannsplass under Stubberud i 1771. Gården ble fradelt Stubberud etter 1834. Den sluttet med husdyrhold i 1992 som den siste gården i Groruddalen.