Frognerveien

Frognerveien, Frogner, bydel Frogner, fra Solli plass til Frogner hovedgård i Frognerparken. Navnet vedtatt 1879. Nedre del er viktig butikkstrøk med mange bevertningssteder, for øvrig boliggate, for det meste leiegårder. Siden 1902 er det trikkerute i gaten til Frogner plass og videre til Majorstuen.

Bygninger m.m.:

1, 1b. Bolig- og forretningsgård oppført 1895–96 (ark. Frithjof Aslesen).

2. Boligblokk oppført 1892 (ark. Anselm Liljestrøm). I butikklokalet her var tidligere Georg A. Nilsen, Frognerveien Fisk & Vilt. Butikken ble startet i Niels Juels gate 1919 og etablerte seg i Frognerveien 2 1931. Etter Georg A. overtok sønnen Oscar (1952), etter ham igjen sønnen Arne og til slutt sønnesønnen Tom. Butikken flyttet til Bogstadveien 39 i 2007. Nå skjenkestedet «Champagneria», som har hatt problemer med navnet; franske champagneprodusenter forlangte at stedet ikke skulle selge andre musserende viner for å kunne kalle seg det.

3. Leiegård på hjørnet av Oscars gate oppført 1893 (ark. Christian Reuter). Oppført i fire fulle etasjer i skrånende terreng, med høy kjeller der det er en 7-eleven-butikk.

6. En fireetasjes leiegård som nå bl.a. inneholder bevertningssted. I en leilighet i fjerde etasje bodde i de første krigsårene jødiske Isak Sverre Lemkow (f. 1888), gift med Dora (f. Millamed 1894). De hadde fire barn: Jack (f. 1914), Thorleif Efraim (f. 1916), Isak Samuel (Tutte, f. 1918), Ethel Frida (f. 1920) og Louis (f. 1925). Dora Lemkow og datteren Ethel Frida (f. 1920) som var tannlegeassistent, ble deportert med Donau 26. november 1942 og drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 1. desember. Isak Sverre og sønnene kom seg over til Sverige. To snublesteiner er satt ned til minne om Dora og Ethel Frida Lemkow.

8–10. Frogner Atrium, omstridt bolig- og forretningskompleks oppført 1992/93 (ark. Fosse og Aasen) av Selvaag Bygg A/S, omfatter også Skovveien 4. I alt ni etasjer, herav sju over bakken. I de øverste etasjene til sammen 84 leiligheter. Her lå det tidligere to leiegårder, nr. 10 ble okkupert 1985 da riveplanene ble kjent. Gårdene ble revet i slutten av 1980-årene, men byggeplanene ble utsatt bl.a. pga. motstand fra beboere i strøket.

12. Leiegård fra 1902 (ark. Oscar Dehkes). Her ligger restauranten «Galt», åpnet 2017, som fra 2018 har en stjerne i Guide Michelin.

13. En fireetasjes leiegård ved hjørnet av Haxthausens gate. I en leilighet i fjerde etasje bodde i de første krigsårene den jødiske enkefru Marie Berger (f. Gosias 1874) som hadde to barn, en sønn, Benjamin (Benny, f. 1902) i USA og en hjemmeboende datter, Henny Gittel (f. 1903). Marie Berger ble deportert med Gotenland 24. februar 1943 og drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 3. mars. Datteren Henny Gittel kom seg over til Sverige. En snublestein er satt ned til minne om Marie Berger.

15. Halvannen etasjes trevilla kalt Glitner, oppført for kjøpmann Anton H. Haslund ca. 1860 på tomt utskilt fra Lille Frogner. Bortsett fra Frogner hovedgård er dette gatens eldste hus. Det er ombygd noen ganger. I mange år bolig og atelier for kunstneren Karl Erik Harr. Deler av første etasje ble skadet i en brann 2012.

17. Murvilla fra 1894 (ark. H. Welhaven), oppført for enkefru Marie Pedersen. Her var det i årene før annen verdenskrig både aldershjem og fødeklinikk. Den private klinikken Frogner spedbarnshjem ble overtatt av lebensborn 1942. Nedlagt i begynnelsen av 1950-årene. Senere ombygd til boliger.

19. Typisk sveitservilla fra 1892, oppført for oberst Karl August Hansen (ark. Hjalmar Welhaven). Fredet.

20. En stor syvetasjes boligblokk med tilbaketrukket toppetasje, oppført i 1938. Den inneholdt 49 leiligheter, hadde to butikker i første etasje og to garasjer. Hele denne store, moderne gården ble rekvirert av tyskerne 1. november 1942, bortsett fra to leiligheter som ble tatt en måned senere. I oppgang B var det messe for kvinnelige kontoransatte, Unterhelferinnenheim. Gården ble frigitt for innflytting av de opprinnelige beboerne i begynnelsen av juni 1945.

30. Stor boligblokk med blant annet Frogner kino, som åpnet i 1926 og gjenåpnet i restaurert stand i 2019. Her lå på 1700-tallet traktørstedet Punschebollen. På en parsell her lot grosserer Johannes Heftye bygge en sommervilla som stod ferdig i 1856 og som fikk adressen Frognerveien 30. Den ble revet i 1916 og satt opp igjen ved Furulund holdeplass ved Bærumsbanen.

46. Hjørnegård til Magnus Bergs gate oppført 1896 (ark. Sigurd Gulbransen).

47. Våningshus i to etasjer oppført 1889 (ark. Ove Ekman) for kjøpmann H. O. Hansen på en parsell av Frognerhøi.

53. Villa fra 1899 (ark. M. Wagle). Tilhørte Frognerhøi, oppført for sogneprest Karl Houen, 1980–2011 Nor Moské (se Ahmadiyya-menigheten), senere barnehage.

54. Hjørnebygning mot Thomas Heftyes gate oppført i fire etasjer 1899 (ark. Halfdan Berle) med rundt hjøretårn mot Frogner plass. I mange år holdt bevertningsstedet «Westend» til i første etasje, senere Peppes Pizza, nå dagligvareforretning.

55/57. Murvilla oppført 1916 for grosserer Alv Liberg (1879–1964) av byggmester og arkitekt Søren Andreas Wiese-Opsahl. Huset som er en vertikaltdelt «dobbeltvilla» har en uvanlig plan tilpasset en tilnærmet trekantet tomt. Ketil Bjørnstad bodde her som ung; denne tiden er beskrevet i hans romanserie «Verden som var min».

58. Hybelbygning i funkis som danner karakteristisk fond i Kirkeveien (1932, ark. Ragnar Dahl). 56 små leiligheter med tekjøkken og dusjbad. Kalles ofte «Fiat-gården» etter lysreklamen som til 1986 prydet midtpartiet.

67. Frogner hovedgård med Bymuseet (til 2006 Oslo Bymuseum) og friluftsrestaurantene «Frognerparken Café» («Brua») og «Herregårdskroen».