Frogner kino

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Frogner Kino, September 2020. Foto: Aslak Malmåsen

Frogner kino i Frognerveien 30, bydel Frogner, opprinnelig innviet i 1926, har 256 sitteplasser og eies av Jan Vardøen. Frogner kino eksisterte som kommunal kino fra åpningen i 1926 til 2004, og ble deretter benyttet til forskjellige formål i noen år. Den ble overtatt av Vardøen i 2017, og restaurert og tilbakeført til sin opprinnelige utforming med gjenåpning i 2019.

Historikk

Frogner kino ligger i første etasje i en stor bygård som er hjørnegård mot Frederik Stangs gate. Kinoen ble påbegynt som et privat prosjekt, men ble overtatt av det kommunale selskapet Oslo Kinematografer mens den var under oppførelse. Arkitekten Lars Backer tegnet et unikt interiør hvor salen er utformet som en gårdsplass i antikken. Veggene er utformet som murer rundt gårdsplassen og taket som en åpen stjernehimmel. I stedet for lerret er en åpning i muren mot et veggmaleri av Axel Revold som forestiller et idyllisk gresk landskap med tempel. Over landskapet er hvite skyer hvor filmen projiseres. Per Krohg laget dyprelieffer som er plassert rundt på veggene i salen.

Frogner kino ble åpnet 26. februar 1926 som Oslo Kinematografers første nye kino. Åpningsfilm var den svenske storfilmen «Ingmarsarvet» etter Selma Lagerlöf. Fra slutten av 1930-årene var Frogner kino en reprisekino. Den ble renovert og modernisert i 1965 og fikk da blant annet utstyr for visning av bredformatet Cinemascope. Oslo filmklubb fikk bruke den en tid i midten av 1980-årene. Den ble igjen renovert, etter tegninger av arkitekt Kirsti Skulberg, med gjenåpning 25. desember 1996. Den fikk da en foajé i form av et bibliotek.

Frogner kino ble i 2004 solgt til private interesser. Etter en del debatt ble kinosalen bevart som sal. Den ble ustyrt etter studio- og THX-spesifikasjoner og brukt av Norsk Filmstudio til etterarbeid på filmproduksjoner. Den ble også utleid til møter, utstillinger og lansering av filmer. I 2017 ble kinolokalene kjøpt av Jan Vardøen, som har latt kinoen restaurere og tilbakeføre til det opprinnelige utseende. Frogner kino gjenåpnet 25. oktober 2019. Der er det bl.a. et serveringssted som har fått navnet Punschebollen etter løkken som lå her. Frogner kino ble tildelt Frogner historielags rehabiliteringspris for 2020.