Magnus Bergs gate

Magnus Bergs gate, Frogner, bydel Frogner, fra Thomas Heftyes gate til Frognerveien. Oppkalt 1891 etter billedskjæreren Magnus Berg (1666–1739).

1. Leiegård oppført 1918 i nybarokk stil (ark. G. Gulbrandsen).