Ring 2

Ring 2, byens eldste ringveissystem, kalles ofte Kirkeveiringen.

En ringgate fra Galgeberg til Skøyen ble planlagt 1885 av ingeniør Fenger-Krog, veisystemet ble påbegynt i 1890 og fullført i begynnelsen av 1950-årene med omtrent samme løp som i de opprinnelige planene. Kirkeveiringen går fra Lodalsbrua (rv. 190) og følger Kværnerveien og St. Halvards gate til Galgeberg, Åkebergveien og Kjølberggata fra Galgeberg, videre Finnmarkgata til Carl Berners plass, derfra Christian Michelsens gate, Marcus Thranes gate, Griffenfeldts gate og Kirkeveien til Frogner plass, og endelig Halvdan Svartes gate til Drammensveien ved Skøyen.

Bortsett fra den siste strekningen var hele veien utbygd i 4 felt rundt 1990. For å redusere biltrafikken i tettbebyggelsen, bestemte man imidlertid i 1990-årene å føre en større del av gjennomgangstrafikken ut på Store ringvei (Ring 3). Derfor ble den søndre delen av Finnmarkgata ombygd til tofeltsvei i 1990-årene, og Kirkeveien ble på 2000-tallet tofeltsvei nedenfor Majorstuen.

Ring 2 er ca. 10 km lang og er fra 2010 kommunal. Den var tidligere riksvei med nummer rv. 161.

Den innerste ringveien i Oslo kalles Ring 1.