Ring 1

Ring 1, rv. 162, ringveisystem rundt Oslo sentrum, tidligere kalt «(Henrik) Ibsen-ringen». Strekningen ble opprettet 1990. Ring 1 går fra E 18 der Festningstunnelen starter ved Filipstad, videre Munkedamsveien, Frederiks gate, St. Olavs gate, Pilestredet, Hammersborgtunnelen, Hammersborggata (tidl. Henrik Ibsens gate), Vaterlandtunnelen og Schweigaards gate til Nordenga bro og Håkon 5.s gate, der den igjen kobles sammen med E 18 Mosseveien.

De andre ringveiene kalles Ring 2 og Ring 3.