Finnmarkgata

Carl Berners plass sett fra Finnmarkgata. Foto: Helge Høifødt

Finnmarkgata, Tøyen, bydel Grünerløkka, fra Økernveien til Trondheimsveien. Før krigen var ikke veien opparbeidet over Tøyenjordet, der tyskerne hadde hadde anlagt Tøyenleiren. Hovedsakelig blokkbebyggelse fra etterkrigstiden. Navnet vedtatt 1947. Tilhører Ring 2. Søndre del nedbygd fra firefelts til tofelts vei i slutten av 1990-årene.

27. Adresse for løkken Bellevue (3). Også adressen til Tøyenparken og Caltexløkka.