Økernveien

Økernveien, TøyenØkern, bydel Grünerløkka og Bjerke, fra Hagegata forbi Hovin og Økern til Øvre Lunden. Veinavn fra 1847, vedtatt 1879 og oppkalt etter Økern gård. Mellom Økernveien og Einars vei/Eindrides vei går Ålovs veiKeyserløkka. Sørøstover fra Økernveien går blindveien Gurinestubben, og ned til den gamle Ulvenveien forbi Økern Torgvei går Lagerkroken. Tidligere gikk gaten Vardalsgata fra Økernveien til Hagegata.

Bygninger m.m.:

11–13. Blokk reist 1988/89 (ark. Blakstad & Hovind A/S), inneholdt tidligere kommunale kontorer.

20b. Tøyens østre portstuer. To små stuer av panelt tømmer, i bruk som kommunale boliger.

39–71. Del av Lille Tøyen hageby. Den delen av veien som ligger på innsiden av støyskjermen, fikk 2018 navnet Aud Schønemanns vei.

50. Keyserløkken.

66. Solhaug.

81b. Et toetasjes rosa tidligere våningshus fra 1930 med butikktilbygg fra 1939 ved krysset med Grenseveien. Her var det tidligere en liten melkebutikk og frisør, nå begravelsesbyrået Wang Hasle.

142. Den gamle adressen til et bolig- og forretningshus som lå ved det gamle Økernkrysset. Her etablerte Øistein Andersson (1922–99) Økern Bokhandel i 1948. Huset der bokhandelen hadde holdt til, ble revet i 1969 i forbindelse med byggingen av det nye Økernsenteret. Bokhandelen fikk lokaler i det nye senteret og var her til 2004, da den gikk konkurs.

145. Økernsenteret, oppført 1969 (ark. Håkon Mjelva og P. Norseng), inneholder forretninger og kontorer. T-banestasjon. Området er rundt 2020 under utbygging.

150. Økernly, se også Økern (10).

151. Økernhjemmet. Sykehjemmet ligger på tomten der Økern gård lå tidligere.

213. Økernlund, se også Økern (2).

215. Dette var adressen til plassen Økernlund.

227. Økernbråten, se også Økern (8).

247. Borrebekken.