Mærradalsbekken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Mærradalsbekken, bekk som har sine kilder på sørsiden av Voksenåsen og munner ut i Bestumkilen ved Maritim. Den dannes av flere småbekker som samles i dalsøkket øst for Voksen gård. Herfra renner Mærradalsbekken sørover, vest for Hovseter-bebyggelsen, og deretter gjennom den egentlige Mærradalen øst for Ullernåsen. Bekken er overdekket på flere strekninger, først på en strekning under friområdene vest for Hovseterbebyggelsen og Huseby skole. Etter å ha passert Sørkedalsveien renner den igjen åpent vest for Gardeleiren og Husebyskogen. Den er igjen overdekket sør for Radiumhospitalet, der den passerer Ring 3, og endelig under Drammenbanen og E 18 like før munningen ved Maritim.