Ullernåsen

Ullernåsen, høydedrag på Ullern (gamle vulkanske ganger), 201 moh, med boligstrøk. Åsen er kjent for sin vide utsikt, men ble 1873 omtalt som ukjent for de fleste og med vanskelig adkomst. De nederste eiendommene ble utskilt fra Øraker 1928, selve åsen utparsellert fra Øvre Ullern fra 1929 og utover i 1930-årene. Etter klausul ble Ullernåsen utbygd med eneboliger, men fra begynnelsen av 1960-årene kom høyhus i Silurveien og terrassehus i Øvre Ullern terrasse. Utbygging med terrassehus fortsatte til 1980-årene, småhusbebyggelsen ligger i de sørlige områder. De nyere boligfeltene, Ullerntoppen, i nord. Det finnes friområder i de høyeste partier av åsen og mot Mærradalen. Stoppested på Kolsåsbanen fra 1942. Stasjonen stengt for ombygging til T-banestandard 2003, gjenåpnet 2008.

I vestskråningen nedover mot Vækerøveien lå tidligere hoppbakken Ullernbakken.