Øvre Ullern terrasse

Øvre Ullern terrasse, Ullernåsen, bydel Ullern, fra Hoffsjef Løvenskiolds vei til Østbakken. Navn 1936 etter Øvre Ullern gård. På hjørnet av Åsbakken står en diger eik, fredet som botanisk naturminne (punktobjekt) 21. november 1959. – Fra Øvre Ullern terrasse går blindveien Åsstubben østover.

26–90 og 37–79. De første terrassehusene i Oslo, oppført 1963–64 av Selvaagbygg A/S (ark. Anne-Tine og Mogens Friis). Seks store bygninger i fra fem til tolv etasjer i ekstremt bratt terreng.