Bestumkilen

Bestumkilen, smal fjordarm mellom Bygdøy og Bestum, skilt fra Frognerkilen ved et smalt eid. Bestumkilen og Frognerkilen ble tidligere kalt Ladegaardsfjordene. Om kanalforbindelse, se Frognerkilen. Kilen strekker seg fra Killingen til utløpet for Hoffselva ved Skøyen. Småbåthavn og slipp. I 1840-årene gikk dampbåten Jonas Collett fast sommerrute til musikkpaviljongen og serveringsstedet Karenslyst på Bygdøysiden.

Langs Bestumkilen ligger en rekke båtplasser og bl.a. klubbhuset til Oslo Kajakklubb. En reguleringsplan for området ble igangsatt 2007 med sikte på bl.a. å etablere en konkurransebane for roing og padling og regulere antallet båtplasser i området.