Sommerrogata

Sommerrogata på Solli plass i 1937. Foto: Anders Beer Wilse.

Sommerrogata, Frogner, bydel Frogner, fra Henrik Ibsens gate ved hjørnet av Cort Adelers gate til Solli plass ved Frognerveien. Oppkalt 1879 etter løkken Sommerro. På venstre side parkmessig opparbeidet til Sommerroparken.

Bygninger m.m.:

1. Bygning i italiensk inspirert nyklassisisme, oppført 1931 (ark. Bjercke og Eliassen, tildelt Houens diplom 1933) for Oslo lysverker, senere Hafslund, deretter ulike kontorer for Oslo kommune, bl.a. lokaler til bydelsadministrasjonen for bydel Frogner. I 2020 var eiendommen under ombygging til hotell.

Relieffer på sidene av portalsøylene av Aslaug Borgfelt. Ekspedisjonshallen dekorert av Per Krohg. Smijernsporten på siden er dekorert med svastika-symboler. De er altså ikke hakekors, selv om de ligner. Like etter krigen var det snakk om å fjerne porten med symbolene, men det ble ikke noe av. Forslaget har siden dukket opp med jevne mellomrom.

Bygningen inneholder også Vestkantbadet.

13-15. Her er det satt opp et blått skilt over polarhelten Hjalmar Johansen som hjalp Nansen og Amundsen til ære og berømmelse. Det blå skiltet er satt av Selskabet for Oslo Byes Vel.

17. Hjørnebygning mot Frognerveien. Her var tidligere bankfilial (Kreditkassen, senere Nordea) og glassmagasinet Rafens, nå flere bevertningssteder. I denne gården bodde i en periode Marie Spångberg Holth, den første kvinnen i Norge som tok medisinsk embetseksamen. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om henne.