Sloravannet

Sloravannet, Sloradammen, ved plassen Slora vest for Øvre Lyse i Sørkedalen, ble anlagt og oppdemt omkring 1925 til hjelp for tømmerfløtingen i Heggelielva. Det kunstige Sloravannet ble et populært badested. Vedlikeholdet av damanlegget ble nedlagt i 1960-årene, og vannet ble deretter nesten uttappet. Damanlegget er fortsatt synlig i Heggelielva vest for Øvre Lyse.

Sør for dammen lå den tidliger plassen Dølebråten.

Den gang det ble drevet med tømmerfløting her, ble det bygd en tømmerrenne fra Søndre Heggelivann og ned hit, via Otertjern (Otertjernsrenna). Bakgrunnen for dette var at Heggelielva var såpass stri at det var vanskelig å få tømmeret ned uten at det satte seg fast i fosser og stryk. Otertjernsrenna var i bruk fra 1925 til 1935.