Lyse gård

Lyse, gård med gnr. 18 og 19, Sørkedalen, nordvest for Skansebakken, har navn etter elvenavnet Ljosa. Gården nevnes første gang 1636, da Øvre Lyseskogen blir bygslet i Kongens Almenning. 1649 ble øvre og nedre Lyseskog solgt til Morten Lauritssøn (Ugle). Tilhørte Bogstad til 1854, deretter Nordmarksgodset. Senere delt i flere bruk. Gårdene har nå adresse til Gamle Heggelivei.

1. Lyse, gnr. 19/1, egentlig Nordre Lyse, tilhører Løvenskiold-Vækerø.

2. Øvre Lyse, gnr. 18/2, solgt fra Løvenskiold-Vækerø på 1950-tallet.

3. Nedre Lyse, gnr. 19/5, solgt fra Løvenskiold-Vækerø.

4. Lysebråten, gnr. 19/1.