Rundtjernveien

Rundtjernveien, Hellerud, bydel Alna, fra Hellerudveien sørøstover til Krokstien. Oppkalt 1933 etter Rundtjernet som ligger sør for veien. Rekkehus og villabebyggelse. Sørover fra Rundtjernveien går blindveien Hellerud terrasse. Litt lenger sørøst går Hellerudgrenda fra og til Rundtjernveien med innkjøring til garasjeanlegg i hver ende av veien, ellers gangvei. Mellom Rundtjernveien til Venåsvegen gikk tidliger Bykleveien. Sørover fra Rundtjernveien til Stordamveien går Ivar Welles vei. Nordover går blindveien Landerokollen.