Hellerudgrenda

Hellerudgrenda, Hellerud, bydel Alna, fra og til Rundtjernveien; innkjøring til garasjeanlegg, ellers gangvei. Oppkalt 1985 etter Hellerud gård.

1–133. Hellerudtoppen Borettslag, rekkehus.