Stordamveien

Stordamveien, GodliaHellerud, bydel Østensjø og Alna, fra Tvetenveien til Rundtjernveien. Navnet vedtatt 1927 etter en stor dam som tidligere lå i området. – Ensidevei til Stordamveien er Stordamsnaret.