Rosenlund (løkke) Sandaker

Rosenlund, løkke ved Sandakerveien 25, dekket området mellom Sandakerveien, Vogts gate, Torshovgata og Oskar Braatens gate (tidl. Østgaards gate). Den var eid av forfatteren Nicolai Ramm Østgaard 1844–58. Revet. Han solgte Rosenlund til senere havnedirektør Oluf Roll, som skilte ut en tomt, Østgaards gate 4, som han gav til daghjemmet Sagene Asyl, tatt i bruk 1868. Her gikk bl.a. Oskar Braaten i barnehage.