Feddersens gate

Feddersens gate, Torshov, bydel Sagene, fra Oskar Braatens gate til Torshovgata. Oppkalt 1891 etter magistratspresident, konferensråd Nicolai Feddersen (1699–1769), som bl.a. eide gårdene Disen, Søndre Hasle og Munkerud. På vestsiden av gaten ligger Rollparken. Fra Feddersens gate ved Rollparken til snuplass ved Presidentgata går Rosenlundgata.