Rollparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Rollparken, lite parkanlegg på vestsiden av Feddersens gateTorshov. Parken, som ganske sikkert er oppkalt etter industrigründer og havnedirektør Oluf Nicolai Roll (1818–1906), som i slutten av 1880-årene bodde i et hus i Torshovgata 3. Huset som ble revet i 1890-årene, ble erstattet av leiegården som ligger der nå, oppført 1898. Parken er delt i to med en vanlig, offentlig parkdel i nord og en inngjerdet barnepark i sør.