Nils Lauritssøns vei

Nils Lauritssøns vei, Berg, bydel Nordre Aker, villavei fra Damplassen til Tåsenveien. Oppkalt 1918 etter borgermester Nils Lauritssøn (død 1665), han kjøpte krongods for 22 000 riksdaler og var eier av mange Aker-gårder, bl.a. Ullevål, Sogn, Ullern og Skøyen. – Fra Nils Lauritssøns vei går Syrenveien til Humleveien og Kløverveien

Bygninger m.m.:

2A. ligger inne i Harald Hals’ park.

26. Nybarokk trevilla, maleren Dag Hols hjem og atelier der han har arrangert flere utstillinger.

34. Bolig- og forretningsbygg der det tidligere var flere butikker; i 1950-årene fisk, vilt og grønnsakbutikk, delikatessebutikk, kjøttforretning, isenkram og fargehandel, manufaktur, frukt og tobakksforretning og damefrisør, nå kun frisersalong. Overtatt av Omsorgsbygg 2008.

36. Funkisbygning i mur med karakteristisk buet glassutbygg der tidligere Rolf Omar Bruuns bakeri og konditori var, nå bolighus.

37. Her var tidligere Alfredheim pikehjem, oppført 1951 (ark. Arne Korsmo). I 1962 ble det overtatt av Kirkens Bymisjon. I forbindelse med salg av eiendommen i 1990 ble bygningen ombygd, hjemmets beboerfløy og uthus revet, og huset fikk et nytt tilbygg.

39. Nordre Tåsen gård.

57. Toetasjes forretningsgård i funkisstil fra 1935, der kjøpmann Eugen Gumelius startet forretning med flere avdelinger: kolonial, kjøtt, fisk, melk, frukt og isenkram, og selv bodde en femværelses leilighet annen etasje (ark. Kirsten Sand). 1952 overtok kjøpmann Jansberg forretningen, og fremdeles står det Jansberg forretninger med store bokstaver på butikken. På den tiden var det også bakeriutsalg for Kristiania Brødfabrikk her, nå Matkroken Tåsen.