Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF, Grenseveien 78c, kommunalt foretak som eier, forvalter og utvikler kommunale bygg og som skal bidra til høy kvalitet på kommunens pleie- og omsorgstjenester, tiltak for barn og unge og kulturtilbud.

Omsorgsbygg ble opprettet 2006. Det er en av landets største eiendomsforvaltere og har ansvaret for om lag 1000 bygninger på til sammen mer enn 900 000 m2, for det meste sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, barnehager og barneparker, institusjonsbygg knyttet til rusmiddelomsorg, barnevern og psykiatri samt Legevakten; i tillegg biblioteker, museer, brannstasjoner, eldresetre og ungdomsklubber. Omsorgsbygg er underlagt Byrådsavdeling for næring og eierskap.