Borgermester

Borgermester, tittel som ble brukt fra midten av 1600-tallet for borgerskapets administrative sjef. Opprinnelig ble borgermesteren valgt av borgerne selv, men gikk mange steder, bl.a. i Norge og Danmark, etter hvert over til å bli en kongelig ansatt embetsmann (magistrat, se Magistraten ). Magistratembetene ble opphevet i 1922, og borgermesterens stilling ble helt kommunal. I 1938 ble betegnelsen borgermester byttet om med betegnelsen rådmann. Se også Finansdirektøren.