Mossevassdraget

Foto: Kolbkorr / Creative Commons

Mossevassdraget, vassdrag som har sine kilder i Østmarka, nord for Smalvann (247 moh) og Rundvann (242 moh). Fra hvert av de to vannene løper en mindre bekk sørover; disse løper sammen rett sørvest for Østmarkskapellet og tar noe lenger nede opp bekken fra Trollvann fra øst og danner så vannet Sølvdobla. Fra sørenden av Sølvdobla renner Sølvdoblabekken sørover og tar øst for Godlia opp to bekker fra øst, Dølerudbekken fra Svartkulp og noe lenger nede bekk fra Askevann. Sølvdoblabekken munner så ut i Setertjern. Til Setertjern renner bekk fra Tømmerholtjern i øst; denne passerer markahytta Sandbakken og danner grensen mellom Oslo og Nordre Follo i hele sin lengde. Fra Setertjern og de sammenhengende vannene Brokkenhustjern, Svartkulp, Sværsvann og Bråtetjernet, løper vassdraget gjennom Nordre Follo og Enebakk og videre gjennom Hobøl og Våler til Vansjø, hvorfra Mosselva renner vestover gjennom Moss sentrum til Oslofjorden.

Vassdraget ble i middelalderen kalt Morsa, og dalen gjennom Hobøl ble kalt Morsadal. Ved osen der elven renner ut i Vansjø, heter gården Mosseros. Antagelig er også bynavnet Moss avledet av det gamle elvenavnet.