Svartkulp

Svartkulp, navn på flere vann i Oslomarka.

1. I Nordmarka like øst for Sognsvann, 202 moh, med tilløp fra Nedre Blanksjø (222 moh) og avløp til Sognsvann, der dammen er rett ved lysløypa mot Ullevålseter. Nordøstre bredd er etablert som naturiststrand.

2. I Nordmarka, like nord for Blankvannsbråten; vannet har avløp til Blankvann og ved Holbekken videre til Skjærsjøen.

3. To små tjern, Øvre og Nedre, i Nordmarka nordøst for Skjærsjødammen, og med avløp til Skjærsjøelva.

4. I Lillomarka, like nord for Alnsjøen og sørvest for Breisjøen, 247 moh. Skogsbilveien med skiløype går like nord for tjernet. Fra løypekrysset nordvest for tjernet går det en skiløype over isen og sørover til Alnsjøen.

5. I Østmarka nord for Dølerud, 191 moh. Avløpet fra Svartkulp renner forbi Dølerud og løper sammen med bekken fra Sølvdobla i dalføret øst for Godlia. Det går skiløype over tjernet fra Trollvann til Tømmerholtjern ved Sandbakken

6. I Østmarka, på grensen til Nordre Follo, ved Enebakkveien like nordøst for Sværsvann, 136 moh. Innsjøen henger sammen med Brokkenhustjern og Sværsvann.