Haugerudhagan

Haugerudhagan, Haugerud, bydel Alna, blindvei nordøstover fra Ytre Ringvei. Navn etter Haugerud gård, vedtatt 1968. Hovedsakelig villabebyggelse, småhus og rekkehus. Fra Haugerudhagan til Hagapynten går Haugerudbakken.

8, 10, 12. Haugerudhagan utleieboliger, tre halvsirkulære blokker i fire etasjer, oppført for USBL 1995. De består av 54 treromsleiligheter og seks tilpassede boliger på to rom og kjøkken. Én leilighet er «trivselskontor».