Hagapynten

Hagapynten, Haugerud, bydel Alna, blindvei nordøstover fra Haugerudhagan; munner ut i en snuplass som 1999 fikk navnet Inger Hagerups plass. Oppkalt 1974 etter husmannsplassen Hagapynten (Hagapynten 12), en av to tidligere plasser under Haugerud. Villa- og blokkbebyggelse.

Bygninger m.m.:

9–29. Fire fireetasjes OBOS-blokker, Karlstua borettslag med i alt 132 leiligheter, innflyttet 1972 (ark. A/S Ungdomsbyggs prosjekteringsavdeling).

38c. Hellerud eldresenter.