Haugerud gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Haugerud, Østre Haugerud, gård med gnr. 141/1, gateadresse Haugerudtunet 1. Gården nevnes i middelalderen og ble kannikegods. Kronen solgte gården 1670, og 1787 ble den solgt til oppsitteren. Driftsbygningen brant ned 5. januar 1989, våningshuset, en halvannen etasjes sveitserstilbygning fra slutten av 1800-tallet, er bevart. Dagens eier har anlagt et frodig og vakkert hagenalegg foran huset. Frem til 1natten til 13. mai 2021 var det i gårdstunet også et rødmalt stabbur; denne natten brant stabburet ned til grunnen.

Haugerud hadde i 1771 to husmannsplasser, Tambourstuen og Haugerudstuen; senere Hagapynten og Karlstuen.  .