Heggelielva

Revisjon per 26. mai 2018 kl. 12:21 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Heggelielva, eldre navn Ljosa, Sørkedalselvas vestre hovedtilløp. Heggelielva løper fra Søndre Heggelivann (488 moh) på Krokskogen, Ringerike kommune, og ble tidligere kalt Store Heggelivann. Herfra renner elven via Sloravannet til sammenløpet med Langlielva ved Sørkedalen kirke. Nedenfor elvemøtet heter elva Sørkedalselva. Heggelielvas øverste kilder finner på sørsiden av Oppkuven (704 moh) i Ringerike kommune der et par mindre bekker har avløp til Store Oppkuvvannet (583 moh). Herfra fører Oppkuvbekken nordvestover via noen mindre sjøer til nordenden av Nordre Heggelivann (500 moh); fra sørenden av dette kort elvestrekning sørover til Søndre Heggelivann. Heggelielvas øvre løp ligger i Ringerike kommune; ca 2 km nedenfor Søndre Heggelivann renner den inn i Oslo. Viktigste tilløp er fra nord Storebekken og Tverrelva, som munner ut i Heggelielva ved henholdsvis «kneet» i elva ved Storebekkhytta og mellom Øvre Lyse og Lysebråtan, og fra sør Fløyta og Kolabekken som munner ut i Heggelielva hhv. vest for Sloravannet og tvers overfor munningen av Tverrelva.

Referanser i denne artikkelen

Sørkedalselva