Gåsegangen

Gåsegangen, Postgaden, en del av et smug som på 1700-tallet førte fra Storgata til Stortorvet i vinkel med Nellikestrædet.