Vippetangkaia

Vippetangkaia, kaianlegg mellom Søndre Akershuskai og Utstikker III, bygd i to etapper 1899–1901 og 1912. Ved den søndre del av kaia var det anlagt en fiskehavn. Utstikker I ble oppført 1905, erstattet av en ny 1935. Foruten Fiskehallen ligger her to lagerskur: skur 38, bygd 1915 (ark. Chr. Lange) og skur 39, bygd 1953 (ark. John Engh og Per Qvam). Skur 38 ble opprinnelig brukt i oversjøisk passasjertrafikk, bygningen er nå ombygd og er kontorer for Oslo Havn KF (tidl. Havnevesenet).