Utstikker II

Utstikker II, kaianlegg med ro/ro-anlegg mellom Revierkaia (der Utstikker I var) og Utstikker III, bygd 1901–07. Her er kai og terminal for passasjer- og godstrafikken til Danmark (DFDS: Oslo–København og Stena Line: Oslo–Fredrikshavn). Adresse Skur 42, Akershusstranda 31.

Under krigen ble også denne delen av havna brukt av tyskerne. 26. april 1945 lå spesialskipet Bel Pamela ved utstikker 2. Det hadde et stort lasterom og to kraftige løftekraner, velegnet til frakt av lokomotiver og stridsvogner. Sabotøren Odd Isøy, kalt «Lille-Odd», medlem av Aks 13000, klarte, etter å ha fått seg hyre på skipet, å få plassert tidsinnstilte sprengladninger i kranmaskineriet. Eksplosjonen var så kraftig at maskineriet og deler av lasterommet ble ødelagt, og skipet ble dermed gjort ubrukelig. En sprengladning ble oppdaget av tyske ingeniørsoldater og kastet på land, der den eksploderte og skadet fire tyske soldater alvorlig.

1963–64 ble det oppført en terminalbygning og et velferdsbygg for laste- og lossearbeidere etter tegninger av arkitekt Stein Finne. Kaiarbeiderne holdt tidligere til i en gammel spise- og ventehall fra 1912, kalt «Rampely», revet 1963.