Vesteråsveien

Vesteråsveien, Ullernåsen, bydel Ullern, fra Hoffsjef Løvenskiolds vei til Ullernkollen. Navn 1942 etter beliggenheten – på vestre side av Ullernåsen. Et stort antall terrasseblokker fra 1970-årene som tilhører Vestre Ullern Boligsameie, et sameie med 286 enheter.

Bygninger m.m.:

6b. En villa fra rundt 1940. Nord for villaen, nedenfor en av dagens terrasseblokker, hadde tyskerne en kontorbrakke under krigen, antagelig tilknyttet en radiosambandsstasjon. Denne ble ved juletider 1945 stilt til disposisjon for Studentsamskipnaden, som her innredet boliger til 11 studentektepar. Studentene flyttet inn 1. februar 1946. Brakken hadde innlagt vann, elektrisk lys og vedfyring. Det var felles bad og vaskerom og det var fire familier om hvert kjøkken. Eieren av villaen som eide grunnen hvor brakken sto, ønske å få den revet, da den var satt opp ulovlig på privat grunn og var stor og skjemmende. Brakken ble antagelig stående til midten av 1950-årene.

20b. Teglsteinsvilla med valmtak og glasserte takstegn fra 1994 (ark. Finn Sandmæl).