Vålerengahjemmet bo- og kultursenter

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Vålerengahjemmet bo- og kultursenter, Etterstadgata 10, bydel Gamle Oslo. Sykehjem etablert som «Vålerengen Gamlehjem» 1917, opprinnelig for 50 pensjonærer og 8 syke.

I mai 1944 kom det beskjed fra Reichskommissariat om at gamlehjemmet måtte evakueres, og at de fikk tre uker på seg. 56 gamle med nødvendig betjening måtte evakueres til et annet sted. Åtte gamle sørget for et nytt oppholdssted selv, mens 27 pleiepasienter måtte bli igjen, da man ikke hadde mulighet til å få flyttet dem. Gamlehjemmet ble først rekvirert av Organisation Todt, deretter av Hirdens bedriftsvern. En brakke, antagelig en garasjebrakke, ble oppført ved siden av den store murbygningen. Den ble solgt av «Direktoratet for fiendtlig» eiendom i desember 1945.

Nybygg oppført, samt rehabilitering og modernisering i 1980-årene ( ark. Alf Bastiansen). Sykehjemmet har nå 62 ordinære langtidsplasser og 25 plasser i skjermet enhet for demens, det eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon.