Uranienborghjemmet

Uranienborghjemmet, Industrigata 20, bydel Frogner. Sykehjem oppført som pleie og aldershjem for Uranienborg menighet 1963 (ark Morseth og Wiel Gedde), utvidet og rehabilitert 2006. Det har 98 vanlige langtidsplasser, en skjermet avdeling. Sykehjemmet eies av Oslo kommune og drives av Oslo kommune.