Trasoppveien

Trasoppveien, Trasop, bydel Østensjø, fra Stordamveien til Trolldalsveien. Navnet vedtatt 1933. Rekkehus og villabebyggelse. Trasopp var en plass under Nordre Skøyen. Imperativnavnet tyder på at det var et lite hvilested for folk og hester som dro langs plankeveien gjennom Østmarka til Christiania.