Torvslaget

Torvslaget, betegnelse på oppløpet 17. mai 1829 på Stortorvet.

Kong Karl Johan hadde forbudt enhver festligholdelse av dagen, som dette året falt på en søndag. En større menneskemengde hadde likevel om ettermiddagen hilst Norges første dampskip «Constitutionen»s ankomst med hurrarop og sang og deretter dratt opp til Stortorvet. Myndighetene ble nervøse, og den i virkeligheten helt fredelige menneskemasse ble jaget bort av tilkalt kavaleri og infanteri. Dette fremkalte sterk forbitrelse, som særlig rettet seg mot den svenske stattholderen, grev Baltzar von Platen, og umuliggjorde hans stilling i Norge.

Den stemning Torvslaget fremkalte, førte til et gjennombrudd for festligholdelsen av 17. mai.