Sværsvann bru

Sværsvann bru, bro på fv. 155, fører Enebakkveien over det smale sundet som forbinder Sværsvann og Svartkulp og danner grensen mellom Oslo og Nordre Follo kommune.