Steinborgveien

Steinborgveien, Høyenhall, bydel Østensjø, fra Kildals vei til Svartdalsveien. Navn 1917 etter Villa Steen og Villa Borg. Villa Steen (oppført 1852) er nr. 2 til veien og er løkken Høyenhalls tidligere gartnerbolig. En del av de gamle frukttrærne finnes fortsatt i hagen. Blokker og tomannsboliger som tilhører OBOS-borettslagene Manglerud og Magnefaret, oppført 1947–54.