Magnefaret

Magnefaret, Høyenhall, bydel Østensjø, fra Steinborgveien til Manglerudveien. Navnet vedtatt 1955. Blokker og tomannsboliger i OBOS-borettslagene Manglerud, Magnefaret og Lundlia, oppført 1947–54, se Manglerud.