Sosial- og eldreombudet

Sosiale- og eldreombudet, Lille Grensen 7, arbeider for at pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter. Ombudet arbeider også for å bidra til økt kvalitet på tjenestene og for at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter. Ombudet ble opprettet 2006 og holder til sammen med Pasient- og brukerombudet.