Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet, Lille Grensen 7, opprettet 1986 som Helse- og sosialombudet, nåværende navn fra 2012. Ombudet hjelper med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter som pasient. Oslo kommune tilbyr i tillegg en ombudstjeneste til brukere av NAV sosialtjenesten og barnevern.

I 2006 ble det også opprettet et eldreombud ved helse- og sosialombudets kontor, nå Sosial- og eldreombudet.