Solvang helsehus

Solvang helsehus, Regnbueveien 2a, bydel Alna. Sykehjem på Teisen oppført som Solvang sykehjem 1961. Det har to lange fløyer. Bygg A ble rehabilitert i 2007, bygg B ble oppført i 2004 (ark. Fosse og Aasen). Som sykehjem hadde det 146 plasser på 7 avdelinger, tre langtidsavdelinger, to demensavdelinger og to korttidsavdelinger samt 20 dagsenterplasser. I 2013 ble det bestemt av Solvang skulle bli byens første helsehus; det har nå 137 rom med 37 korttidsplasser, 39 rehabiliteringsplasser, 5 UDI-plasser, 17 plasser i trygghetsavdeling og 16 plasser i lindrende enhet samt 20 plasser på dagsenteret (midlertidig flyttet til Furusethjemmet). Helsehuset eies og drives av Oslo kommune.